วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

My Cover illustate (02)

This time is a Chick lit style...
Special Thanks to Tod Polson and Brittney Lee for every reference and comment ^^

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

My Cover illustrate (01)

My Draft Design and Final with text sample for novel
"The Graveyard Book by Neil Gaiman"วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ar...Final version

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Character Design


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Night's Sketch(OldMAn)


วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Sharpen...


วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552