วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ar...Final version

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Character Design


วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Night's Sketch(OldMAn)


วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Sharpen...