วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

Snow Girlวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

Cover illustate(02)Teen Fantasy...
Final designs with sample text and layouts for teen's novel