วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

more illustrate cover
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


Novel : The Arcane Society book I
by Amanda Quick

Final designs with text and layouts.

Character Design


Baby! Baby! This is some character design for testing...

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2553

Snow Girlวันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

Cover illustate(02)Teen Fantasy...
Final designs with sample text and layouts for teen's novel

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

Innocent EveThis is for wacom contest 2010 'Anime and Manga'.
Innocent eve , apple and the original sin

Sketch