วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

Innocent EveThis is for wacom contest 2010 'Anime and Manga'.
Innocent eve , apple and the original sin

Sketch